FORGOT YOUR DETAILS?

Dorel Vișan – Scriitorul

În anul 1995 a avut loc debutul său literar cu poezii, în revista Steaua. A publicat până în prezent 4 volume de versuri. Numele său a fost inclus în antologiile Poeți clujeni contemporani (1997) și Un pahar cu lumină. Poeți contemporani clujeni (antologie bilingvă româno-maghiară, 2005). Dorel Vișan este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

”De ce nu mă pot ridica deasupra speranţelor mele? Şi de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdile mele? Ce mare şi puternic eşti, Doamne!"

Dorel Vişan

Activitate literară

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Doreș Vișan a debutat literar cu poezii, în 1995, în revista Steaua, publicând patru volume de versuri — ”De vorbă cu Domnul” (1997), ”Vremea cireșelor amare” (1998), ”Păcate…” (2000), ”Psalmi” (2003).

Numele său a fost inclus în antologiile Poeți clujeni contemporani (1997) și Un pahar cu lumină. Poeți contemporani clujeni (antologie bilingvă româno-maghiară, 2005). Dorel Vișan este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

Volume publicate

  • De vorbă cu Domnul (1997) – versuri;
  • Vremea cireșelor amare (1998);
  • Păcate … (2000);
  • Psalmi (2003);
  • Dorel Vișan - volume publicate

Prezenţe în volume

Dorel Vișan, Artă – Autenticitate – Valoare (Art-Authenticity-Value),

în: Cristian Colceriu, Elite Clujene Contemporane – Cluj Contemporary Elites, vol. II,

Academia Română, CST, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 1211-1223;

Prezenţe în periodice

„Comuniștii știau să transmită mesaje prin filme, noi nu avem cinematografie” - Dorel Vişan în Adevărul, Bianca Preda, 3 iunie 2012

„Teatrul românesc s-a încurcat în ițele democrației” - Dorel Vişan în Amos News, 10 mai 2008

„Teatrul românesc s-a încurcat în ițele democrației” - Dorel Vişan în Amos News, 10 mai 2008

„O țară care-și uită trecutul își pierde identitatea“ - Dorel Vişan în Ziarul Lumina, 19 decembrie 2011, Larisa şi Constantin Iftimie

„Trăim într-o civilizație în care viciul îi ridică osanale virtuții” - Dorel Vişan în Jurnalul Național, 13 octombrie 2008,Marius Tucă

„Am învățat să vorbesc cu corpul meu”- Dorel Vişan în Formula AS, anul 2013, numărul 1074,Otilia Ţeposu

„Articol despre actorul de film Dorel Vișan” - în două din filmele lui Iosif Demian, O lacrimă de fată și Baloane de curcubeu

Sunt pradă-n voia vremii, Doamne

Psalmi

De vorbă cu Domnul

Cine-i păzește pe paznici

Cântecul trecerii

Cântece pentru glas și toacă

Dorel Vișan, Denis Emorine, Christian Tămaș (Soirée littéraire Ars Longa, La Paris)

Cărţile lui Dorel Vişan

Laica sacralitate a Psalmilor lui Dorel Vișan, accepție surprinsă și deloc oximoronică, de maestrul Romulus Vulpescu în postfața volumului apărut la editura Dacia din Cluj, reliefează păcatele lumii moderne, aroganța și lăcomia ce ne înconjoară, sentimentele poetului fiind un dramatic memento pentru prezentul atât de sumbru.

Steluța Pestrea Suciu: ‘’Doamne, pentru ce mi-ai pus pe buze cuvinte…’’ …’’Poezia lui Dorel Vișan stă sub semnul neîmpăcării’’. (…) Există multă melanconie și dezămăgire în aceste volume. Lumea care degradează și se degradează poate fi salvată prin religia iubirii pusă în rană prin intermediul poeziei.(…) Același flux liric generat de starea poetică străbate și volumul ‘’Vremea cireșelor amare’’.

Mutarea de accent se face asupra substanței cuvântului care devine când plin de efuziuni cu sonorități de cântec de lume sau de blestem, când prețios cizelat, versul având pe alocuri câte o dungă de lumina. Pentru convertirea cuvântului în magie, cititorul are surpriza că ascultă cum însuși actorul își spune versurile. Cele două volume, amestec de înțelepciune și durere devin un spectacol al sentimentelor.

Constantin Cubleșan “Vitrina cărții: De vorbă cu Domnul’’

… Poezia lui Dorel Vișan are în structua sa dramatică (mă refer astfel și la forma oarecum dialogată a versurilor ca într-o înscenare teatrală) o încărcătură ideatică de o rezonanță profundă, în ciuda aparenței autopersiflării cu care își înalță cuvântul către Domnul. E aici gravitatea unei conștiințe umane ce-și judecă fapta în numele puterii supreme ce-i poate da ori nu dezlegarea în fața tăriilor veșniciei. Tocmai de aici nimicnicia clipei pământene a existenței noastre primește, în perspectiva justițiară a poetului, măreția conștiinței de sine, demiurgice (?!) dublată însă, coroziv, de zădărnicia clipei noastre existențiale, față de infinitul existențial al firii. E în această conversație (De vorbă zice poetul) cu Domnul, ceva din atitudinea, din răzvrătirea, mai degrabă nedumerirea, unui alt Iov și al altor filozofi înțelepți ce-i stau alături, în suferința sa umană, bolnav aruncat pe maldărele de gunoaie ale lumii (Doamne! Mari Ți-s puterile/ cum ne schimbi destinul / într-o singură zi/ de parcă nici n-am fi …’’ – Angelica Archangelica) dar mereu demn și curat în credința supremă ‘’Doamne sunt convins că exiști’’. Dimensiunea poetică a creației artistice prestate de Dorel Vișan așa cum ni se înfățișează în volumul ‘’ De vorbă cu Domnul’’ nu este cu nimic mai prejos de cea dramatic actoricească din Iacob sau Senatorul Melcilor. Una alteia îi este complementară și ambele ilustrează o personalitate de rang superior a culturii noastre naționale de azi.

Eseurile lui Dorel Vișan:

….’’Dacă este să fim onești maestrul Dorel Vișan trece mult dincolo de granițele actoriei și ale teatrului în general, devenind un suma; construcția interioară a omului de cultură include o impresionantă paletă, de la literatură, estetică și teoria artei, până la filozofia culturii, teoria și istoria mentalităților, sociologie culturală și religie. Dorel Vișan, duce cu sine câteva biblioteci fundamentale, așezate undeva la rădăcina conștiinței de sine. În răstimpuri, din fericire, dintr-n soi de altruism cultural necosmetizat, oferă surprize ce țin de exteriorizarea cea mai elegantă cu putință, mărturisirile de sine primind contur de poezie (de la cea psalmică la cea confesivă) sau de eseistică și memorialistică.

De această dată maestrul Dorel Vișan își descifrează paletele cele mai intime ale gândirii, luând atitudine analitică față de preajmă, pur și simplu. Eseurile și articolele din acest volum, întocmesc imaginea unui scriitor fără șabloane, fugit din orice carnaval al lumii, asumându-și responsabilitatea civică, demascându-și deopotrivă stările de grație și marile întîlniri ființiale dar și rupturile grave dintre palierele-kitsch ale societății actuale și profunzimea intelectului și a afectului său, construite pe tiparele cele mai sincere ale rusticului.

În fond, vorbim despre o carte despre recuperarea unor valori pe care numai din prea mare grabă omul le poate face tăinuite, însă nu le poate altera. Dorel Vișan propune un cod de re-lectură a vieții, pe care îl consideră potrivit sieși; simțuri la pândă, infinit umor iertător (‘’Numai iertarea ne redă (…) libertatea‘’) și o neostoită stare ludică, vocația înțelepciunii, ironie șăgalnică, mirajul confesiv și, peste toate, bucuria de a sta om și viață, în mâinile cititorului. (Diana CÂMPAN).

TOP